Download E-books Het Laatste Bevel (Van In, Book 32) PDF

By Pieter Aspe

Tijdens een cruise op de Middellandse Zee worden Pieter Van In, Hannelore Martens en Guido Versavel geconfronteerd met de zorgwekkende verdwijning van Bart Vernieuwe. Als een zoektocht aan boord niets oplevert, gaat males ervan uit dat Vernieuwe verdronken is. Het is niet meteen duidelijk of het om moord of zelfmoord gaat, tot Van In erachter komt dat Willem Debaes, de schoonvader van Bart Vernieuwe, zes maanden voordien verdronken is in het zwembad van een leegstaande villa. Het onderzoek voert Van In van Barcelona naar Cannes, Firenze, Rome Alicante, Gibraltar en Lissabon terug naar Vlaanderen, waar hij touch opneemt met de familie van het slachtoffer en de dubbelzinnige Alain Dekyvere, hoofdinspecteur bij de lokale recherche. Alle aanwijzingen leiden naar een uit de hand gelopen vastgoedoperatie in de Brusselse rand. Maar zit Van In wel op het juiste spoor? En welke rol speelt Kim Debaes, de dochter van Willem Debaes en weduwe van Bart Vernieuwe?

Show description

Read Online or Download Het Laatste Bevel (Van In, Book 32) PDF

Similar Crime books

Avenged

Exciting, risky and compulsive, Avenged is ideal for enthusiasts of Martina Cole and Kimberley Chambers.

You make a take care of the satan; you pay your dues…

Franny Doyle has regularly recognized that her father Patrick has been as much as no strong. in any case you don’t turn into one in every of London’s number 1 gangsters with no ruffling a couple of feathers alongside the way in which. nonetheless, she adores her dad and he or she is familiar with that he could lay down his lifestyles for her – she is his #1 lady and he has taught her every little thing she knows.

But while anything poor occurs to Patrick, Franny realises that he has a few very harmful enemies. Delving into Patrick’s earlier, Franny turns into excited by a high-stakes video game. She’s no longer afraid. Patrick has taught her to be a fighter and she’s made up our minds to make him proud, whether it capacity paying the last word fee – her personal lifestyles.

Last Man to Die

The prote+a7ge+a7 of Nazi Propaganda Minister Josef Goebbels, former POW Peter Hencke witnesses firsthand the Germans' skill for evil, and, armed with info that may spoil Hitler, he makes his means into Hitler's bunker. $35,000 ad/promo.

Bad Boy (Inspector Banks Novels)

LOUISE PENNY calls Peter Robinson's new novel at the hours of darkness areas a "thrilling, brilliantly plotted, superbly paced" learn. on hand August eleven, 2015—preorder your reproduction at the present time! Detective leader Inspector Alan Banks faces his such a lot tough, own, and terrifying case but whilst his personal daughter crosses paths with a psychopath, in Peter Robinson’s impressive undesirable Boy.

Moon Music

“Fascinating. .. .Fast-paced and dynamic. ” —Dallas Morning News“Kellerman is taking an immense hazard the following, and that i imagine she pulls it off in wonderful variety. ”—Washington PostWith Moon song, long island instances bestseller Faye Kellerman leaves la and heads to stranger territories: “Sin urban” Las Vegas, Nevada.

Additional resources for Het Laatste Bevel (Van In, Book 32)

Show sample text content

Ik heb mijn stoutste schoenen aangetrokken en haar aangesproken. De leisure weet u. We zijn samen gaan eten en ik heb haar veilig thuisgebracht. ’ ‘Een mooi verhaal, meneer Alleene. ’ Verliefde mensen deden de stomste dingen. Van In herinnerde zich als geen ander hoe hij Hannelore als een schoothondje was once achternagelopen. Hij voelde de pijn nog van de momenten dat ze er niet used to be, de euforie toen hij haar voor de eerste keer mocht aanraken, de onrust, de verscheurende twijfel, de wanhoop en daarna het onbeschrijflijke geluk dat haar aanwezigheid hem bezorgde. Hij herinnerde zich alle gevoelens die zij bij hem had losgemaakt alsof het de dag van gisteren used to be. Hij zou precies op dezelfde manier gereageerd hebben als Michel Alleene. ‘Maar vind je het niet vreemd dat Kim met jou wilde uitgaan amper een tien dagen na de dood van haar guy? ’ ‘Nee. Anders had ik haar nooit proberen te versieren. Kim is Kim. Ze zal nooit veranderen. ’ Van In klemde zijn lippen opeen. Alle ex-vriendjes van Kim verhoren leek zinloos. De zaak draaide om geld, niet om exvriendjes. Hij wilde weten bij wie Vernieuwe voor zeventien miljoen euro in het krijt stond. John Croes schonk zich een dubbele whisky in en dronk het glas in één teug leeg. Hij stond voor een moeilijke beslissing. Als hij bleef zwijgen, liep hij het risico dat ze hem een lesje kwamen leren. Met een paar verbrijzelde vingers viel nog te leven, maar ze moesten van zijn ballen blijven. Spreken had het nadeel dat ze dan wisten dat hij van alles op de hoogte used to be en dat kon even gevaarlijk zijn. Hij stak een sigaret op en keek naar het mobieltje dat voor hem op tafel lag. Het ding leek hem aan te staren. Croes nam een trek van zijn sigaret en schonk zich een nieuwe whisky in. De verdwijning van mevrouw Standaert had roet in het eten gegooid. Hij kon de verantwoordelijkheid niet langer op haar afschuiven. De klok op de schoorsteenmantel tikte langzaam de seconden af, over hoeveel tijd beschikte hij nog? Met de noorderzon verdwijnen was once een optie. Hij beschikte over voldoende geld om zich op een paradijselijk eiland te vestigen waar ze hem nooit zouden vinden. Nee. Dat kon later ook nog. Hij deed er beter aan Daddy te bellen. Hij duwde zijn halfopgerookte sigaret uit in de asbak, pakte het mobieltje en toetste een nummer in dat hij uit het hoofd had geleerd. ‘Hallo. ’ ‘Met Daddy? ’ ‘Geen namen. ’ ‘De flikken zijn van plan een onderzoek in te stellen naar het vastgoedproject. Ze willen weten waar het geld vandaan komt. ’ Croes repte met geen woord over de verdwijning van mevrouw Standaert omdat hij ervan uitging dat zij erachter zaten. ‘Dat is dan genoteerd’, zei Daddy. eleven De verdwijning van Truus Standaert haalde de voorpagina van zowat alle kranten. De meeste journalisten linkten de verdwijning aan de verdachte overlijdens Willem Debaes en Bart Vernieuwe. Het was once gelukkig niet uitgelekt dat commissaris Van In van de Brugse lokale recherche een belangrijke rol in het onderzoek speelde, anders had de pers hem overstelpt met telefoontjes. Versavel legde de kranten op een hoopje en zette een nieuwe kan koffie terwijl Van In op het binnenplein stond te roken.

Rated 4.53 of 5 – based on 36 votes