Download E-books Edward Finnigans upprättelse PDF

MH: Jag hör inte vad du säger. Du måste tala högre. Lars Ågestam såg förvånat på Ewert Grens. – Hermansson? Med all respekt – är inte Sundkvist mer lämpad för det? – Vafan talar du om, Ågestam? Jag är säker på att en ung kvinna kan komma mycket längre än en medelålders guy i det här fallet. MH: Sitter du bra? JS: Ja. MH: Jag kan förstå om du är nervös. Att sitta här. Det är en märklig state of affairs. – Förtroende. Hermansson kommer att få hans förtroende. Hon hjälper honom först med dom små sakerna. MH: Röker du, John? JS: Ja.

Rated 4.31 of 5 – based on 25 votes