Download E-books De Cock en moord in triplo (De Cock, Book 66) PDF

By A. C. Baantjer

In een rode regencape stuift de uiterst aantrekkelijke Arendje van Nijmegen de recherchekamer van bureau Warmoesstraat binnen. Sinds haar echtgenoot met een buurman ging tennissen, is er niets meer van hem vernomen. Arendje vreest dat hij niet meer leeft. Heeft zij daar een reden toe? Of.....Is er een ander in het spel, vraagt de ervaren rechercheur De Cock, met CeeOoCeeKaa. Of heeft zij zelf misschien een aanbidder die in Richard een hinderpaal zag? De vrouw is nog niet weg, of de wachtcommandant meld dat er een dode guy is gevonden: Zittend in een fauteuil, slechts gekleed in een krappe badjas, gedood door een nekschot. Het is de vermiste echtgenoot van Arendje van Nijmegen. Kort daarop wordt Eric van Groesbeek dood gevonden, de guy van wie Arendje zegt zielsveel te houden. Arendje lijkt een fatale vrouw te zijn. De Cock gaat ontdekken wat 'zielsveel' voor haar betekent...

Show description

Read or Download De Cock en moord in triplo (De Cock, Book 66) PDF

Similar Crime books

Avenged

Exciting, risky and compulsive, Avenged is ideal for lovers of Martina Cole and Kimberley Chambers.

You make a take care of the satan; you pay your dues…

Franny Doyle has regularly identified that her father Patrick has been as much as no strong. in spite of everything you don’t turn into considered one of London’s number 1 gangsters with out ruffling a couple of feathers alongside the way in which. nonetheless, she adores her dad and he or she is aware that he may lay down his lifestyles for her – she is his #1 woman and he has taught her every little thing she knows.

But while anything negative occurs to Patrick, Franny realises that he has a few very harmful enemies. Delving into Patrick’s previous, Franny turns into serious about a high-stakes video game. She’s now not afraid. Patrick has taught her to be a fighter and she’s decided to make him proud, whether it ability paying the final word fee – her personal existence.

Last Man to Die

The prote+a7ge+a7 of Nazi Propaganda Minister Josef Goebbels, former POW Peter Hencke witnesses firsthand the Germans' potential for evil, and, armed with info which may spoil Hitler, he makes his means into Hitler's bunker. $35,000 ad/promo.

Bad Boy (Inspector Banks Novels)

LOUISE PENNY calls Peter Robinson's new novel at the hours of darkness areas a "thrilling, brilliantly plotted, fantastically paced" learn. to be had August eleven, 2015—preorder your reproduction at the present time! Detective leader Inspector Alan Banks faces his so much difficult, own, and terrifying case but whilst his personal daughter crosses paths with a psychopath, in Peter Robinson’s really good undesirable Boy.

Moon Music

“Fascinating. .. .Fast-paced and dynamic. ” —Dallas Morning News“Kellerman is taking an enormous possibility right here, and that i imagine she pulls it off in positive kind. ”—Washington PostWith Moon track, manhattan instances bestseller Faye Kellerman leaves la and heads to stranger territories: “Sin urban” Las Vegas, Nevada.

Extra info for De Cock en moord in triplo (De Cock, Book 66)

Show sample text content

Dat antwoord,’ sprak hij kalm, ‘hebt u al gegeven. ’ Toen Erik van Groesbeek nog ziedend van woede de grote re- cherchekamer had verlaten, viel er tussen de twee rechercheurs een diepe stilte. Het used to be Vledder, die na enige tijd het zwijgen verbrak. De jonge rechercheur boog zich over naar De Cock. ‘Laat je het hierbij? ’ vroeg hij wat geprikkeld. ‘Ondernemen wij verder niets meer tegen deze vent? ’ De Cock maakte een hulpeloos gebaar. ‘Vertel jij mij eens,’ vroeg hij wat vermoeid, ‘hoe ik verder een bewijsvoering tegen Erik van Groesbeek moet opbouwen? Ik heb hem rechtstreeks van moord beschuldigd. Ik heb ook die termijn van drie maanden aangeroerd. Je hebt gehoord hoe hij daarop reageerde. ’ Vledder snoof. ‘Een onschuldig geheimpje, pff, een manier om Arendje van Nijmegen van zijn grote liefde te overtuigen. ’ De jonge rechercheur zweeg even. ‘Toen je hem zei,’ ging hij verder, ‘dat je ervan overtuigd was once dat hij de guy van Arendje had vermoord, of had laten ver- moorden, was once ik een second bang dat je zijn activiteiten als organisator van liquidatiemoorden zou aansnijden. ’ De Cock schudde lachend zijn hoofd. ‘Dat zou verdomd stom zijn geweest. Ik hield mij gelukkig op tijd in. Ik weet niet hoe de groep rechercheurs aan het hoofdbu- reau de liquidatiemoorden aanpakt, maar ik wil in ieder geval sixty five - De Cock en moord in triplo. indd 22-8-2006 16:31: geen inbreuk op hun werkwijze maken of iets van hun werk verknoeien. ’ ‘Kunnen we daar geen inzicht van krijgen? ’ ‘Van hun werkwijze? ’ ‘Ja. ’ De Cock trok een bedenkelijk gezicht. ‘Ik vrees dat zij daar niets van willen prijsgeven. Misschien kan ik Buitendam zo ver krijgen dat hij bij zijn collega, commis- saris Van Wageningen, informeert of zijn tip nog iets heeft op- geleverd. ’ Vledder keek naar hem op. ‘Hoe gaan we verder? Wat is onze volgende stap in deze onver- kwikkelijke affaire? ’ De Cock krabde zich achter in zijn nek. ‘We moeten mevrouw Arendje van Nijmegen nog eens fl ink aan de tand voelen. Dat er door haar en Erik van Groesbeek over een moord op haar guy is nagedacht en dat dit onderwerp tussen die twee een terugkerend onderwerp van gesprek is ge- weest, daarvan ben ik inmiddels overtuigd. ’ Vledder trok een lade van zijn bureau open en nam daaruit een geel file. De jonge rechercheur hield het voor De Cock om- hoog. ‘Het proces-verbaal,’ legde hij uit, ‘van de Rijkspolitie te Water over de vindplaats van de automobile van Richard van der Vaart in het Amsterdam-Rijnkanaal. ’ ‘Is het er eindelijk? ’ ‘Ja. ’ ‘Heb jij het gelezen? ’ Vledder knikte. ‘Bij het proces-verbaal is een stukje uit een landkaart gevoegd en wel dat gedeelte aan het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Breu- kelen en Maarssen. Tussen de Vecht en het Amsterdam-Rijnka- naal ligt de polder Nijenrode met de beroemde universiteit. ’ De Cock trok een denkrimpel in zijn voorhoofd. ‘Is bij die polder de wagen van Richard van der Vaart uit het kanaal gevist? ’ sixty five - De Cock en moord in triplo. indd 22-8-2006 16:31: ‘Op aanwijzing van de kapitein van een duwboot,’ zei Vledder. ‘Dat gebeurt regelmatig.

Rated 4.73 of 5 – based on 21 votes